วงจรวิทยุรับส่ง rf circuits

รวมวงจรวิทยุรับส่ง ต่างๆ หลายวงจร
rf circuits rf impedance matching rf amplifier circuit rf transmitter
rf linear amplifier rf receiver circuit rf detector circuit

500mW FM Transmitter by BC549 วงจรส่งสัญญาณวิทยุ FM ขนาด 500mW ใช้ทรานซิสเตอร์ BC549

High Quality 200mW FM Transmitter by BF199 วงจรเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ FM ขนาด 200mW คุณภาพสูง ด้วยทรานซิสเตอร์ BF199

50-300mW FM Transmitter by BC549 วงจรส่งสัญญาณวิทยุ FM ขนาด 50mW ถึง 300mW ด้วยทรานซิสเตอร์ เบอร์ BC549

6 Transistor Super Regen Receiver by BC548 วงจรรับสัญญาณ Super Regen รุ่นทรานซิสเตอร์ BC548 จำนวน 6 ตัว

BH1417 Stereo PLL FM Transmitter วงจรส่งสัญาณ FM ระบบสเตอริโอ ด้วยไอซีเบอร์ BH1417BA1404 HI-FI Stereo FM Transmitter วงจรส่งสัญญาณ FM ระบบสเตอริโอ ไฮไฟ ด้วยไอซี BA1404

Long range FM transmitter วงจรส่งสัญญาณวิทยุ FM ระบบ Long range

Coil-less FM Transmitter by IC 40106 วงจรส่งสัญญาณวิทยุ FM ระบบ Coil-less ด้วยไอซีดิจิตอล 40106

40 Watt Amplifier For FM Broadcast by MRF171A วงจรส่งสัญญาณระบบ FM กำลังขยายกำลัง 40W ด้วย MRF171A

TV Signal Amplifier by BFR90, BFR91, BFW92 วงจรขยายสัญญาณทีวี ด้วยทรานซิสเตอร์ BFR90,BFR91,BFW92

FM Amplifier 50Watt by BLY90 วงจรขยายสัญญาณวิทยุ FM ขนาด 50W เบอร์ BLY90

FM Transmitter 4W by 2N3553 วงจรส่งสัญญาณวิทยุ FM ขนาด 4W ด้วยทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3553

....
ยังมีวงจรวิทยุรับส่งอื่นๆ อีกมากมาย ดูต่อในเว็บ www.eanic.com คลิ๊กFM Transmitter 3W by 2N3553 วงจรส่งสัญญาณวิทยุ FM ขนาด 4W ด้วยทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3553

SW RF Pre-Amplifier with 2N3819 วงจรขยายสัญญาณวิทยุ SW ด้วยทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3819

VHF Band 2 Radio Spectrum tuning วงจร Spectrum tuning ย่าน VHF 2 Band

Automatic Retransmitting Makeshift Repeater

4 Watt FM Transmitter with 2N3553 วงจรส่งสัญญาณวิทยุ FM ขนาด 4W ด้วยทรานซิสเตอร์ 2N3553

500W HF linear amplifier วงจรขยายสัญญาณแบบ HF ลิเนียร์ ขนาด 500W

FM Transmitter with 2N2222 วงจรส่งสัญญาณวิทยุ FM ด้วยทรานซิสเตอร์ 2N2222

1.5 Volt Tracking FM Transmitter วงจส่งสัญญาณ FM Tracking ไฟเลี้ยง 1.5V

VHF Video Transmitter วงจรส่งสัญญาณวีดีโอ VHF แบบหนึ่ง

RF Power Amplifier 1.3W to 6W by 2SC1970 วงจรขยายสัญญาณวิทยุ กำลัง 1.3W ถึง 6W

An AM RF Amp for Internal Antennas เกี่ยวกับวิทยุเอเอ็ม

FM TRANSMITTER By 2N2222 วงจรไมค์ลอยทรานซิสเตอร์ 3 ตัว ไฟเลี้ยง 3V เอง2-Frequency Oscillator By IC Tone Decoder 567 วงจรผลิตความถี่ 2 ความถี่ด้วยไอซี NE567

60 WATTS LINEAR AMPLIFIER with IRF840 วงจรบูสเตอร์ ขยายสัญญาณวิทยุ ขนาด 60W ด้วยไอซี IRF840

AM portable radio receiver by ZN414 IC วงจรรับเอเอ็มด้วยไอซี ZN414

Video to RF Modulator 189 MHZ วงจรแปลงสัญญาณภาพ Video เป็นสัญญาณวิทยุ ความถี่สูง 189MHZ

VHF Video Transmitter วงจรส่งสัญญาณวีดีโอ ทางสัญญาณวิทยุ ความถี่ VHF

วงจรเกี่ยวกับขยายสายอากาศเอฟเอ็ม Active FM Antenna Amplifier by C2570

4 Watt FM Transmitter with 2N3553 วงจรส่งวิทยุเอฟเอ็ม (ไมค์ลอย) 4W ด้วยทรานซิสเตอร์ 2N3553

500W HF linear amplifier เกี่ยวกับวงจรขยายกำลังส่งสัญญาณวิทยุ 500W แบบลิเนียร์FM Stereo Transmitter with IC BA1404 เครื่องส่งเอฟเอ็มเสตอริโอ

Linear FM 30Watt ชุดวงจรเกี่ยวกับส่งความถี่วิทยุ FM ขนาด 30W

Easy Radio Wave Alarm วงจรเตือนภัยด้วยสัญญาณวิทยุ

UHF Preamplifier by MPSH10 transistor ขยายสัญญาณความถี่ย่าน UHF

TV Transmitter เครื่องส่งสัญญาณทีวีง่ายๆ น่าสนใจดีจ๊ะ

FM Transmitter with Op-amp เครื่องส่ง (ไมค์ลอย) วิทยุเอฟเอ็ม ด้วยไอซี ออบแอมป์

One Watt 2.3 GHz RF Amplifier using a MRF2001(Image)

RFI Suppression Techniques in DP83950A (RIC) Based Systems(NEW)

RF Frequency Linear Tuning Varactors (PDF File)(NEW)

Simple and Inexpensive High-Efficiency Power Amplifier Using New Apt MOSFETs(NEW)Electronic projects circuits