วงจร IC-TL494

รวมวงจรที่ใช้ไอซี เบอร์ TL494 (tl494 circuits) ไอซีเบอร์นี้ ทำหน้าที่เป็น Pulse-width Modulation Control Circuits เหมาะสำหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์ หรือวงจรจ่ายไฟสวิชชิ่ง เพราะใช้เทคนิค PWM ซึ่งนิยมใช้กันมาก

PWM Control Speed Motor 12V By TL494 วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบ PWM
INVERTER 4W by TL494 วงจรอินเวอร์วเตอร์ขนาดเล็ก ด้วยไอซีเบอร์ TL494
POWER SUPPLY ATX PC 200W วงจรจ่ายไฟของเครื่องเพาเวอร์ซัพพลายคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า
computer power supply 230W 220V PC เพาเวอร์ซัพพลาย ขนาด 230Watt
power supply regulator switching 0-50V 5A by TL494 , MJ15004 วงจรจ่ายไฟสวิตชิ่งซัพพลายปรับค่าได้ 0-50V 5A
Autoformer Switch-Mode Power Supply by TL494
200W PC power supply switching 110V-220V Computer power supply switching regulated
Old power supply computer by TL494วงจรจ่ายไฟคอมพิวเตอร์เก่าๆ ใช้ไอซี TL494 เป็นอุปกรณ์สำคัญ

Electronic projects circuits